Thị trường chứng khoán cơ sở

Thị trường chứng khoán cơ sở là gì?

Chứng khoán cơ sở là các cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30, hoặc các chỉ số tương đương thay thế. Và giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu xem xét từ 5000 tỷ đồng trở lên.

Các sàn thường giao dịch là HOSE, HNX, UPCOM.

Mục đích ra đời

  • Huy động vốn cho nên kinh tế động lực để đầu tư và phát triển tạo ra các công ty tỷ đô.
  • Tạo tính thanh khoản bạn có thể mua hoặc bán cổ phiếu để có tiền ngay.
  • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng.
  • Giúp chính phủ nắm và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

Hoạt động của thị trường chứng khoán

Quy trình niêm yết của một công ty lên sàn chứng khoán.

Quy trình giao dịch trên sàn chứng khoán.

Các công ty chứng khoán

Hiện tại có rất nhiều công ty mô giới và tư vấn chứng khoán trong đó top đầu là các công ty SSI, VNDirect, VPS, VCI, Techcom Security.

Lợi nhuận của các công ty này đến từ việc phí giao dịch của các nhà đầu tư 1% ~ 1.5% / giao dịch cổ phiếu, trái phiếu,…

Chuẩn bị gì tham gia chứng khoán

  • Kiến thức phân tích cơ bản
  • Kiến thức phân tích kỹ thuật
  • Kiến thức phân tích hành vi và tâm lý
  • Kiến thức phân tích chu kỳ

Site Footer