So sánh các sàn giao dịch chứng khoán hiện tại và tiêu chí lựa chọn sàn giao dịch

Mình đã thử sử dụng nhiều sàn chứng khác nhau thì thấy mỗi sàn có điểm nổi bật riêng như đơn giản dễ sử dụng và sàn có nhiều công cụ phân tích,…

1. Sàn giao dịch VPS

Dù giao diện có vể hơi cổ xíu nhưng vể tốc độ thì xử lý khá nhanh, có đầy đủ chức năng quản lý và giao dịch của sàn giao dịch.

Nếu bạn chỉ đơn thuần dùng để quản lý đầu tư và có các công cụ phân tích riêng thì VPS là sàn bạn có thể tham khảo với phí giao dịch cũng khá thấp 0.1% cho giao dịch trực tuyến.

Đặc biệt đăng ký online cực kỳ nhanh chóng.

https://www.vps.com.vn/dich-vu-chung-khoan-bieu-phi-giao-dich.aspx

2. Sàn giao dịch VN Direct

Dù giao diện nhìn chuyên nghiệp hơn và tốc độ thì xử lý nhanh và có đầy đủ chức năng của sàn giao dịch.

Ngoài ra thì sàn còn cung cấp một số công cụ phân tích cơ bản và đồ thị kỹ thuật, phí giao dịch 0.15% cho giao dịch trực tuyến.

https://www.vndirect.com.vn/dich-vu-chung-khoan/bieu-phi-dich-vu/bieu-phi-tai-khoan-da/

3. Sàn giao dịch Techcombank Securities

Sàn cung cấp nhiều chức năng phân tích kỹ thuật, bạn có thể bị ngộp với quá nhiều chức năng.

Ngoài ra thì sàn còn cung cấp một số công cụ phân tích cơ bản, tín hiệu, định giá cổ phiếu và đồ thị kỹ thuật… Phí giao dịch 0.1%

https://www.tcbs.com.vn/vi_VN/ho-tro/chi-tiet?url=bieu-phi-dich-vu-chung-khoan-tai-tcbs

Site Footer