Hướng dẫn cấu hình lưu mẫu các indicators để phân tích trên đồ thị kỹ thuật

Để phân tích điểm mua vào và bán cổ phiếu thì việc cấu hình chart và các indicators thực sự rất cần thiết và việc thiết lập này cũng rất đơn giản.

Hầu hết các sàn và công cụ phân tích trên web hiện tại đều tích hợp TradingView nên chỉ cần nắm được bước cấu hình này có thể áp dụng ở tất cả các sàn giao dịch.

Việc lưu các mẫu giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc phân tích điểm mua và bán giúp bạn xác định xu hướng và vùng kháng cự/hỗ trợ qua xác lập đỉnh/đáy trong quá khứ, Vùng Fibo thoái lui, EMA 34, RSI 14, …  

Như vậy đã xong việc lưu bản mẫu, Như vậy sau khi mở 1 mã mới bạn chỉ cần chọn biểu mẫu cần thiết để xem các indicators nhanh mà khỏi tốn công thiết lập lại

Kết quả sau khi chọn mẫu

Hoặc là mẫu khác

Site Footer