Dư mua/ Dư bán là gì?

Tỷ lệ Dư Bán là gì?

Là tỷ lệ của tổng khối lượng Dư bán của 3 mức giá đặt Bán thấp nhất / Tổng khối lượng dư mua và dư bán của 3 mức giá, tính theo %.

Tỷ lệ Dư Mua là gì?

Là tỷ lệ của Tổng khối lượng Dư mua của 3 mức giá đặt Mua cao nhất / Tổng khối lượng dư mua và dư bán của 3 mức giá)

Tỷ lệ dư mua, dư bán dùng làm gì?

Tỷ lệ này dùng cho mục đích nắm thông tin giao dịch hiện tại để xác định thời điểm mua hoặc bán cổ phiếu.

  • Chart chuyển màu xanh chiếm tỷ lệ lớn hơn thể hiện cổ phiếu đang thu hút sự quan tâm lớn của người mua.
  • Và ngược lại, vùng màu đỏ chiếm tỷ lệ lớn hơn cho thấy sự bi quan và bán cổ phiếu này.

Nhưng các nhà đầu tư cũng cần lưu ý là nhiều lúc khối lượng dư mua hoặc khối lượng dư bán được đặt ở bước giá mà khi so với giá khớp qúa xa cũng có thể chỉ là lệnh ảo do lái làm giá đánh tâm lý nhà đầu tư hưng phấn để mua hoặc bi quan hơn để bán tháo.

Site Footer