Đầu tư và đầu cơ trong chứng khoán

Khi tham gia thị trường chứng khoán chúng ta cần hiểu rõ chúng ta là ai, thuộc hướng đầu tư hay đầu cơ và lựa chọn cổ phiếu nào để giao dịch.

Có nhiều bạn tham gia chỉ nắm 1 mã chơi 1 năm ~ vài năm.

Nhiều NĐT nhắm giá lên T+5, T+10 mới bán mà nhiều lúc cổ phiếu giảm thì không cắt lỗ để đầu tư mã khác mà đợi quay lại nhưng xem ví dụ các mã: HAG, CTD, HBC, YEG

Khi đầu tư cần xác định rõ đầu tư CÁI GÌ? Mỗi con sóng Eliot có 5 sóng: 3 tăng, 2 điều chỉnh. Mỗi sóng có thể vài tuần vài tháng mới quay lại. Nhiều NĐT bị ru ngủ ở nhịp tăng, tăng tới lần 3 rồi cứ chờ lên ai ngờ nhịp 4, 5 nó không lên nổi rồi bị kẹt và quyết định làm nhà đầu tư dài hạn.

Cần biết rõ là bạn là ai và làm gì? Nhiều ng mua theo cá mập, khối ngoại mà không biết chính xác là họ mua làm cái gì? có nhiều rủi ro không lường trước.

Nhà đầu tư làm gì?

 • Phân tích cơ bản giá trị cơ bản cổ phiếu công ty và không giao dịch khi giá trị hiện tại cao hơn giá trị thực nội tại của công ty. Họ thường theo trường phái đầu tư giá trị.
 • Nhà đầu tư quan tâm tới yếu tố cơ bản công ty và phân tích kỹ thuật dài hạn.
 • Nhà đầu tư họ sẽ mua cổ phiếu giá trị thực thấp hơn mà chờ thời gian tương đối dài tăng giá đến giá trị thực.
 • Các quỹ đầu tư thường sẽ cơ cấu danh mục và đầu tư một vài năm.

Nhà đầu cơ làm gì?

 • Mua bán chủ yếu không xem xét yếu tố cơ bản công ty, mà tập trung diễn biến giá hằng ngày để kiếm lời từ biến động giá.
 • Đầu cơ quan tâm kết quả ngắn hạn như Kinh doanh quý tăng giảm, cổ tức. Ít quan tâm tới kế hoạch dài hạn.
 • Nhà đầu cơ dùng nhiều kỹ năng về phân tích kỹ thuật.
 • Đầu cơ thường đầu tư ngắn hạn và không đầu tư dài hạn.
 • Xem kỹ thuật để biết trend down, up hay saide way mà áp dụng chiến thuật đầu tư tương ứng.
  • VD:
  • Đang down thì áp dụng chiến thuật sóng hồi.
  • Đang uptrend thì đánh kiểu lướt.

Site Footer